reklamcılar derneği
adres
Kağan İşmen tarafından yapılan Kristal Elma
araştırması sonuçları:

Araştırmaya katılım

17'si Reklamcılar Derneği üyesi toplam 48 reklam ajansı, 2 reklamveren ve
3 serbest çalışan reklamcıdan oluşan 68 kişilik bir grup Kristal Elma töreni ve seçim sürecine ilişkin
soruları yanıtladı ve sonuçlar gösterdi ki, Sektör yarışmasını önemsiyor!

Her yıl üzerinde çok şey söylenen, öncesinde ve sonrasında çeşitli yorumların üstüste yığıldığı,
18 yıllık bir serüven Kristal Elma. Kağan İşmen tarafından 18. Kristal Elma'yı merkeze alarak
yapılan araştırmaya katılanların %77'si Kristal Elma mutlaka olmalı diyor ve bunun gerekçelerini
şöyle sıralıyor:

  1. Sektörel sorumluluk
  2. Sektöre destek
  3. Sektörün buluşma noktası / gecesi
  4. Kariyere katkı
  5. Ajansa katkı


A: Mutlaka olmalı
B: Olsa da olur, olmasa da
C: Kesinlikle olmamalı

Araştırmaya katılanlara 18. Kristal Elma'nın ödül töreni hakkındaki görüşlerini irdeleyen
sorular törene katılanların;

mekânı %47
ikramı %42
servisi %39 oranında tatminkar bulduğunu;

törenin genel akışını %35 oranında başarılı, %51 oranında kısmen başarılı olarak
değerlendirdiğini ortaya koyuyor.A: Dört dörtlük
B: Başarılı
C: Kısmen başarılı
D: Başarısız

Olumsuz görüşler içki servisinin aksaması ve buz eksikliği üzerinde yoğunlaşıyor. Ödül töreninin
sunuculuğunu bu yıl ilk kez üstlenen Cenk ve Erdem ikilisinin performansları beğeniyle
karşılanırken 'tekrardan' kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Görüşler bütünüyle ele alındığında
18. Kristal Elma organizasyonu, katılımcıların %34'ü tarafından tümüyle başarılı bulunurken,
%56'sı tarafından kısmen başarılı olarak kabul ediliyor.

A: Dört dörtlük
B: Başarılı
C: Kısmen başarılı
D: Başarısız
E: Çok başarısız

Yüzde yüz nesnel bir jüri olabilir mi?

Katılımcıların %52'si jürinin seçim yöntemini bilmiyor, ancak tartışma varsa adil
değildir gibi bir mantık yürütüyor.

Kristal Elma jürisinin oluşturulma
yöntemini biliyor musunuz?
A: Evet
B: Hayır

Seçim sürecini bildiğini ifade eden 32 katılımcının %57'si seçim sürecini kısmen onayladığını
belirtiyor.

A: Kesinlikle katılıyorum
B: Katılıyorum
C: Kısmen katılıyorum
D: Katılmıyorum
E: Kesinlikle katılmıyorum

Araştırmaya katılanların mensup olduğu ajanslardan sadece 17'sinin Reklamcılar Derneği
üyesi olduğu gözönüne alındığında, katılımcıların seçim süreci konusunda bilgi eksikliğini
anlamak mümkün olabilir.

18. Kristal Elma jürisinin kararlarının ne kadar kabul gördüğünü ortaya koymayı
amaçlayan soruyu katılımcıların %21' i jüri kararlarına %80 oranında katılıyorum, %38'i
ise %60 oranında katılıyorum şeklinde yanıtlıyor. Jürinin değerlendirmeleriyle ilgili en
dikkat çekici nokta, araştırmayı yürüten Kağan İşmen tarafından geriye dönük yılların
irdelenmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bu analizde yıllar itibarıyla jüride görev yapan
ajansların kazandığı ödüllerle, jüride yer almayan ajansların ödül sayıları karşılaştırılıyor
ve rastlantısal olarak seçilen yıllarda ortaya çıkan tablo ödül almakla jüri üyeliği arasında
doğrudan bir bağ olmadığını gösteriyor:

6. Kristal Elma:

 

Jüride üyesi bulunan ajansların
10. Kristal Elma
Jüride üyesi bulunan ajansların
13. Kristal Elma
Jüride üyesi bulunan ajansların
18. Kristal Elma
Jüride üyesi bulunan ajansların

%44'ü Kristal Elma kazandı

%71'i Kristal Elma kazandı

%43'ü Kristal Elma kazandı

%90'ı Kristal Elma kazandı


Sonuç?

Örneklem yapısı, rastlantısal olarak sadece sektör profesyonellerinden seçilmiş olsa bile
kalitatif olarak bazı noktalara dikkat çeken araştırma sektörün Kristal Elma'yı önemli bir
marka olarak kabul ettiğini, kişisel ve kurumsal performansın değerlendirilmesi için
önemli bir kriter olarak aldığını ortaya koyuyor. Ancak her konuda olduğu gibi burada da
iyileştirmeler yapılabileceği, özellikle de jürinin oluşturulması sürecinin daha kapsamlı
olarak duyurulması gerektiği açığa çıkıyor.

Araştırma Kristal Elma'nın sektörün en büyük, kapsamlı; ülkemizin de gelenek oluşturan
birkaç yarışmasından biri olması sebebiyle tüm sektörle, daha iyi, sürekli ve şeffaf bir iletişim
kurma gereğine dikkat çekiyor.
 
 
© Copyright 1988-2008 Reklamcılar Derneği. Tüm hakları saklıdır. manadigital